logo Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Publikacje Pracowników
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
Zapytanie: RUMIANOWSKA AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/17
ID: 0000001322
Rok: 2019
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: An existential-ontological approach to education with special attention paid to language education / Agnieszka Rumianowska
Czasopismo: Edukacja
Szczegóły: 2019, 1(148), 24-32
p-ISSN: 0239-6858

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Liczba znaków: 5001
Słowa kluczowe polskie: język ; filozofia ; kształcenie ; egzystencjalizm
Słowa kluczowe angielskie: language ; philosophy ; education ; existentialism
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
2/17
ID: 0000001323
Rok: 2019
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Existential perspectives on education / Agnieszka Rumianowska
Czasopismo: Educational Philosophy and Theory
Szczegóły: 2019
p-ISSN: 0013-1857
e-ISSN: 1469-5812

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Liczba znaków: 5263
Słowa kluczowe polskie: egzystencjalizm ; kształcenie ; poczucie sens ; filozofia ; język
Słowa kluczowe angielskie: existentialism ; education ; philosophy ; sense of meaning ; language
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
DOI:
3/17
ID: 0000001324
Rok: 2019
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Pedagogika wobec problematyczności bytu ludzkiego. O konfliktach w życiu człowieka / Agnieszka Rumianowska
Czasopismo: Kwartalnik pedagogiczny
Szczegóły: 2019, 2(252)
p-ISSN: 0023-5938

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Liczba znaków: 5141
Słowa kluczowe polskie: kształcenie ; egzystencjalizm ; konflikt
Słowa kluczowe angielskie: education ; existentialism ; conflict
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
4/17
ID: 0000001211
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Rumianowska, Arkadiusz Łukasz Fordoński, Daniel Urbański.
Tytuł: Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym / red. Agnieszka Rumianowska, Arkadiusz Fordoński, Daniel Urbański
Adres wydawniczy: Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2018
Liczba stron i szczegóły: 308
p-ISBN: 978-83-61601-67-8

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakt. formalna: monografia polska (redaktor)
Język publikacji: POL
5/17
ID: 0000001123
Rok: 2017
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Konflikty kulturowe w kontekście współczesnych przemian społeczno-kulturowych. O możliwościach i potrzebach wzajemnego zrozumienia / Agnieszka Rumianowska
Tytuł całości: Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej. Wybrane aspekty / red. Arkadiusz Lewandowski, Ivan Monolatii, Marcin Polakowski
Adres wydawniczy, liczba stron: Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2017, 13-30
p-ISBN: 978-83-61601-55-5

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Słowa kluczowe polskie: konflikt ; przemiany ; kultura ; dialog ; obcokrajowiec
Słowa kluczowe angielskie: conflict ; transformations ; culture ; dialogue ; foreigner
Charakt. formalna: rozdział w monografii polskiej
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
6/17
ID: 0000000737
Rok: 2017
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Poczucie bezradności i lęku w relacjach między ludźmi. Implikacje pedagogiczne
Inna wersja tytułu: The feeling of helplessness and social anxiety in relationships with other people. Pedagigical implications
Czasopismo: Kwartalnik pedagogiczny
Czasopismo: The pedagogical quarterly

Szczegóły: 2017, 244 (2), 73-89
p-ISSN: 0023-5938

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Liczba znaków: 25563
Słowa kluczowe polskie: lęk społeczny ; bezradność ; kultura ; komunikacja
Słowa kluczowe angielskie: social anxiety ; helplessness ; culture ; communication
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakt. merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
7/17
ID: 0000000887
Rok: 2017
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Rozwijanie kompetencji społecznych. Pomiędzy efektywnością a moralnością / Agnieszka Rumianowska
Tytuł: Developing Social Competencies. Between Effectiveness and Morality

Czasopismo: Chowanna
Szczegóły: 2017, 1 (48), 303-321
p-ISSN: 0137-706X
e-ISSN: 2353-9682

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Liczba znaków: 5292
Słowa kluczowe polskie: kompetencje ; edukacja ; moralność ; krytyczne myślenie ; efektywność
Słowa kluczowe angielskie: competency ; labour market ; education ; effectiveness ; morality ; critical thinking ; self-reflection ; ethics
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
8/17
ID: 0000000736
Rok: 2016
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: O istocie języka w procesie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształcenia językowego
Inna wersja tytułu: About the Essence of Language in the Process of Education with Special Attention to Language Education
Czasopismo: Studia edukacyjne
Czasopismo: Educational studies

Szczegóły: 2016 (41), 261-272
p-ISSN: 1233-6688

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Liczba znaków: 4247
Słowa kluczowe polskie: język ; komunikacja ; edukacja ; dialog
Słowa kluczowe angielskie: language ; communication ; education ; dialogue
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakt. merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
9/17
ID: 0000000132
Rok: 2015
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: O wadze rozwijania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w procesie edukacji na poziomie wyższym
Inna wersja tytułu: About the importance of developing and imprtance of developing and improving communicative competence on high level education
Czasopismo: General and Professional Education
Szczegóły: 2015 (2), 52-58
p-ISSN: 2084-1469

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Słowa kluczowe polskie: komunikacja ; kompetencje miękkie ; negocjacje ; absolwent ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: communication ; soft skills ; negotiation ; graduate ; education
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
10/17
ID: 0000000193
Rok: 2015
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie. Możliwości i utrudnienia
Czasopismo: Pegagogika Rodziny
Czasopismo: Family Pedagogy

Szczegóły: 2015 (5(4)), 81-93
p-ISSN: 2082-8411

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Słowa kluczowe polskie: pegagogika rodziny ; konflikt ; złożoność życia ludzkiego ; konstruktywizm ; narracja
Słowa kluczowe angielskie: family pedagogy/psychology ; conflict ; complexity of human life ; constructivism ; narrative
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
11/17
ID: 0000000133
Rok: 2014
Autorzy: Agnieszka Rumianowska, Małgorzata Jagodzińska.
Tytuł: Konflikty w rodzinie wyzwaniem dla pracy socjalnej
Czasopismo: Praca Socjalna
Szczegóły: 2014 (4), 34-45
p-ISSN: 0860-3480

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Słowa kluczowe polskie: rodzina ; konflikt ; praca socjalna ; bezradność ; mediacja
Słowa kluczowe angielskie: family ; conflict ; social work ; helplessness ; mediation
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
12/17
ID: 0000000134
Rok: 2014
Autorzy: Agnieszka Rumianowska, Kinga Przybyszewska.
Tytuł: Perspektywa narracyjna w terapeutycznej pracy pracownika socjalnego
Czasopismo: Praca Socjalna
Szczegóły: 2014 (6), 36-44
p-ISSN: 0860-3480

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Słowa kluczowe polskie: narracja ; praca socjalna ; terapia ; tożsamość
Słowa kluczowe angielskie: narration ; social work ; therapy ; identity
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
13/17
ID: 0000000135
Rok: 2013
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Konflikty w rodzinie w narracjach młodego pokolenia
Czasopismo: Studia nad Rodziną
Szczegóły: 2013 (2), 247-276
p-ISSN: 1429-2416

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Słowa kluczowe polskie: pedagogika rodziny ; konflikt ; rodzina ; kultura ; narracja
Słowa kluczowe angielskie: family pedagogy ; family ; conflict ; culture ; narrative
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
14/17
ID: 0000000188
Rok: 2013
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Kultura popularna w edukacji. Szansa czy zagrożenie?
Tytuł całości: Nowa jakość w edukacji ? / pod redakcją naukową Jacka Piekarskiego, Liliany Tomaszewskiej, Agnieszki Głowali, Małgorzaty Kamińskiej
Adres wydawniczy, liczba stron: Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2013, 116-129
p-ISBN: 978-83-61601-22-7

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Słowa kluczowe polskie: kultura popularna ; szkoła ; edukacja ; edukacja krytyczna ; dekonstrukcja
Słowa kluczowe angielskie: popular culture ; education ; cultural changes
Charakt. formalna: rozdział w monografii polskiej
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
15/17
ID: 0000000125
Rok: 2013
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Mediacje w konfliktach rozwodowych
Inna wersja tytułu: Mediations in conflicts during divorce
Czasopismo: Społeczeństwo. Edukacja. Język
Czasopismo: Society. Education. Language

Szczegóły: 2013, 1, 77-89
p-ISSN: 2353-1266

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Słowa kluczowe polskie: pedagogika rodziny ; psychologia rodziny ; dziecko ; konflikt ; rodzina ; rozwód ; mediacja
Słowa kluczowe angielskie: family pedagogy/psychology ; conflict ; divorce ; family ; mediation ; child
Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
16/17
ID: 0000000181
Rok: 2013
Autorzy: Agnieszka Rumianowska.
Tytuł: Stereotypy płci w podręcznikach do nauki języka obcego
Tytuł całości: Etykieta czy drogowskaz? : Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności / pod redakcją Moniki Grochalskiej i Majki Łojko
Adres wydawniczy, liczba stron: Olsztyn : Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013, 27-41
p-ISBN: 978-83-933352-1-3

Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Słowa kluczowe polskie: stereotypy płci ; książki ; język obcy ; uczenie się ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: gender stereotypes ; books ; foreign language ; learning ; education
Charakt. formalna: rozdział w monografii polskiej
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
17/17
ID: 0000001000
Rok: 2012
Autorzy: Agnieszka Rumianowska, Ewa Wiśniewska.
Tytuł: Aktywność osób starszychmoda czy konieczność? / pod red. Agnieszka Rumianowska, Ewa Wiśniewska.
Adres wydawniczy, liczba stron: Płock : Wydawnictwo SUTW, 2012
Tytuł i organizator konferencji: Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku pod patronantem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Miejsce i data konferencji: Płock, 2012.11.21
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakt. formalna: materiały pokonferencyjne (redaktor)
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku