logo Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Baza opracowywana przez Bibliotekę Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku


Instrukcja Wydziały Jednostki organizacyjne Typy dokumentów (formalne) Typy dokumentów (merytoryczne) Kody języków
Łączenie warunków

Zawężanie wyników
Rok publikacje: wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat  
Zawężaj do wskazanych języków publikacji [dowolny kongresowy] [polski] [angielski] [rosyjski] [niemiecki] [francuski] [hiszpański] [włoski] [czeski]
Prace: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej (tj. ISI Master Journal List)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
z punktacją MNiSW (zasady punktacji)
Ograniczenie wyszukiwania do prac: [ z tekstem dostępnym w Internecie ]
    [ z dostępnym abstraktem ]
Format: Szeregowanie:

Pytania, uwagi: nauka@pwszplock.pl Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku System Expertus® SPLENDOR Poznań Analiza bibliometryczna Ranking

Ostatnia aktualizacja: 2020.07.29 23:08:54             Ostatni dostęp do bazy: 2022.12.08 00:53:27            Liczba użytkowników (od 2016.12.12): 14956
IP użytkownika: 3.238.72.180
logo Płocka

Zakup aplikacji informatycznej Expertus
został dofinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Płocka